Nyheder

28. November 2016

Ny og forbedret sundhedsforsikring

HOD's medlemmer får en ny sundhedssikring i Tryg pr. 1. januar 2017

Centralforeningen for Stampersonel (CS) har opsagt den kollektive helbredssikring i PFA for medlemmer af HOD inkl. børn og evt. medforsikrede ægtefælle/samlever. CS har i stedet indgået aftale med Tryg om en ny og forbedret sundhedsforsikring. Den aftale er HOD også en del af.
Den nye aftale betyder både lavere pris og bedre dækning, og derfor skifter vi selskab.

 

Præmienedsættelse

 

Der vil være en præmienedsættelse på kr. 15,00 uden ægtefælle/samler og kr. 20,00 med ægtefælle/samlever pr. måned.

Sundhedsforsikringen hos Tryg koster pr. måned i 2017 kr. 135,00 uden ægtefælle/samlever, inkl. børnedækning og kr. 270,000 med ægtefælle/samlever, inkl. børnedækning.

 

Forsikringsdækning

 

Der er tilføjet nye dækninger såsom behovsbestemt kiropraktor og fysioterapeut, behovsbestemt psykolog og psykiater, nedsat karens – kun 3 måneders karens på forud bestående lidelser, smerte og allergiudredning samt diætist ved BMI – under 18 år.

Børn tilhørende husstanden vil automatisk være omfattet indtil det 24. år, selvom de ikke bor på samme adresse.

 

Igangværende behandlinger

 

PFA helbredssikring kan benyttes frem til udgangen af 2016, og har du igangværende behandlinger hos PFA kan disse fortsætte frem til den 31. marts 2017 – hvorefter Tryg overtager forpligtelsen.

 

Alle medlemmer, der er omfattet af forsikringen hos PFA, bliver automatisk overflyttet til Tryg pr. 1. januar 2017. Den opnåede anciennitet medfølger, og Tryg sender informationsbrev til alle, det vedrører.

 

Ønsker du at tilmelde dig den nye sundhedssikring inden den 1. januar, skal du benytte tilmelding via Nemid fra PFA, klik her. Du flytter så automatisk med over i ordningen med Tryg, når den træder i kraft 1. januar 2017.

 

Flere informationer vil hurtigst muligt blive lagt her på vores hjemmeside under Medlem/ Forsikringer/Sundhedsforsikring