Nyheder

10. November 2016

Ny forsvarschef starter bagud på point

Forsvarsminister Peter Christensen har udpeget generalløjtnant Bjørn Bisserup til ny forsvarschef.
Foto: Sara Skytte
Tekst: Vickie Lind, Pressechef

Bjørn Bisserup har med baggrund i sin langvarige tjeneste i Forsvarsministeriets departement og den tidligereforsvarskommando den bedst tænkelige føling med Forsvarets økonomi, den politiske dagsorden bag og indholdet af indeværende forlig. Så ud fra en forsvarspolitisk og departemental tilgang har ministeren foretaget det sikre valg. Men ud fra en operativ og personalepolitisk vinkel kan valget sende Forsvarets situation og især personellets svigtende tillid til ledelsen fra skidt til værre.

 

Selv om Bjørn Bisserup nok er den i topledelsen, der i de mest klare meldinger har anerkendt fastholdelse og rekruttering som Forsvarets største udfordring, så bliver det formentlig en lang sej kamp med umiddelbare og gentagne besøg og genbesøg ved enhederne samt et stålsat fokus på deres vilkår at  vinde de ansattes tillid og uformelle respekt.

 

Bjørn Bisserup forlader jobbet som koncernstyringsdirektør efter en periode med ansvar for McKinsey rapporter, nedskæringer og regnearksledelse, men også en periode præget af stor udskiftning af militære medarbejdere med civile.

 

HOD håber, at Bjørn Bisserup med sin accept af udpegningen til jobbet som FC, kan og vil samle Forsvaret bag et fornyet fokus på enhedernes vilkår og muligheder for at løse koncernens kerneopgaver – styrkeproduktion og styrkeindsættelse. Det bør betyde en tilpasning af koncernmodellen, så de to vigtigste støttefunktioner – Personel og Materiel – atter underlægges Forsvarschefens direkte kontrol.

 

Vi skal fra HOD gøre vores for hurtigst muligt at få et gensidigt anerkendende og forpligtende samarbejde med den nye forsvarschef, og ønsker ham – for hans og ikke mindst Forsvarets skyld – alt mulig held og lykke i det krævende job.

 

Bjørn Bisserup er 56 år og kommer fra stillingen som koncernstyringsdirektør.