Nyheder

06. Januar 2017

Løn og tjenestemandspension stiger

Fra og med d. 1. april 2017 stiger løn og tillæg samt tjenestemandspensionen med 1,23 %.
Tekst: Steen Mikkelsen, Konsulent

Det er en del af de generelle lønstigninger, som HOD er en del af, fordi det blev aftalt i forbindelse forhandlingerne til OK15. Den procentvise stigning omsættes til en ny reguleringsprocent pr. 1. april 2017.

 

Løn og tillæg angives i udgangspunktet i et grundbeløb, som pt. er marts 2012. Den nuværende reguleringsprocent er 2,9882 %. Fra 1. april gælder den nye reguleringsprocent på 4,2446 %.

 

Det betyder for eksempel, at et nuværende tillæg på kr. 1.000 vil stige til kr. 1.012,20.

 

I den forbindelse er det vigtigt for medlemmerne at holde sig for øje, hvordan aftaler om nye kvalifikations- og/eller funktionstillæg formuleres fremadrettet. For eksempel vil det i aftaler, der træder i kraft 1. april 2017 eller senere, have betydning, hvis det aftales, at nuværende tillæg skal videreføres uændret. Her skal du sikre dig, at grundbeløbet er på samme niveau som i den nuværende aftale – ellers risikerer du en lønnedgang. Se eventuelt artikel herom i medlemsbladet ”Officeren” nr. 5/16.

 

Tjenestemandspensionerne reguleres også, men her er grundlaget lidt anderledes i regnemaskinen, for pensionerne reguleres fortsat i henhold til grundbeløb oktober 1997. Den nye reguleringsprocent er 37,9260 %.

 

Reguleringsprocenterne for statslige lønninger og statslige tjenestemandspensioner har siden 1. april 2005 været forskellige. Forskellen skyldes dels, at tjenestemandspensionerne 1. april 2005 blev reguleret med et ekstra procent point. Dels den efterfølgende omlægning af grundbeløbsniveauet for lønninger i 2012.