Nyheder

21. Juni 2024

Flekstid for officerer

Individuelle aftaler om flekstid kræver, at arbejdsgiver har indgået en rammeaftale med den forhandlingsberettigede organisation.
Tekst: Steen Nørgaard Gøtsche, konsulent

Individuelle aftaler om flekstid kræver, som man også kender det fra f.eks. plustid og nedsættelse af hviletid m.m., at arbejdsgiver har indgået en rammeaftale med den forhandlingsberettigede organisation.

 

HOD har ikke indgået en sådan aftale, og der er derfor ikke den nødvendige hjemmel til lokalt at indgå aftaler om flekstid med officerer. Officerer skal alene af den årsag afvise at indgå en lokal aftale om flekstid.

 

Efter HOD opfattelse har officerer allerede mulighed for at arbejde fleksibelt, idet officerer ikke er ansat med almindelig dagarbejdstid, men har mulighed for at lægge arbejdstiden på alle tider af døgnet.

 

En aftale om flekstid indeholder oftest en fikstid, f.eks. 0900-1500, hvor man skal være på arbejde og så fleksibelt kan lægge resten af arbejdstiden. Men de lokale aftaler, HOD har set, lægger også op til, at man ikke efterfølgende kan få honorering for den tid, der måtte ligge uden for fikstiden.

 

Det er hverken i overensstemmelse med vores aftaler eller den enkelte officers tarv, hvis ikke alle arbejdstimer tæller med i tjenesteomlægningen i normperioden. Timer, som senere kan blive til merarbejde, hvis de ikke afspadseres.