Nyheder

21. Juni 2024

Få styr på feriereglerne

Hvor meget ferie optjener du, hvad har du ret til og krav på, hvad kan du aftale dig til – og hvad er arbejdsgivers frist for at varsle ferie? Læs med her.
Tekst: Peter Sloth, konsulent

Ferieloven sikrer alle lønmodtagere ret til 25 feriedage om året. Herudover har du som ansat på statens område 5 særlige feriedage, også kaldet 6. ferieuge.

 

Den nye ferielov fra 2020 bygger på et princip om samtidighedsferie. Det betyder, at

 

  • Du optjener ferie løbende, mens du arbejder.
  • Du optjener 2.08 feriedage pr. måned, som kan afvikles løbende.
  • Du optjener 5 særlige feriedage, som optjenes med 0.42 dage pr. måned.


Ret til og krav på ferie

Du har ret til mindst 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferien (1. maj – 30. september).

 

Den øvrige ferie er din restferie. Restferie kan du holde i løbet af hele året, og den skal fortrinsvis gives i sammenhæng af minimum 5 dages varighed. Har du mindre end 5 restferiedage tilbage, skal de som udgangspunkt holdes i sammenhæng. De kan dog gives som enkeltdage, hvis I aftaler det.

 

Andre aftaler

Du kan aftale kortere eller længere sammenhængende ferie i hovedferieperioden. Du kan også aftale kortere periode for afholdelse af din restferie (f.eks. enkeltdage).

 

Kompensation

Hvis du uforskyldt ikke kan holde 3 ugers ferie i hovedferieperioden, kan du søge om kompensation med 1.82 timer pr. dag, der ikke bliver holdt i hovedferien. Du kan dog ikke gøre krav på dette, hvis du selv er årsag til den manglende afholdelse.

 

Varsling af ferie

Arbejdsgiver skal varsle ferie mindst 3 måneder før hovedferien. For øvrig ferie (restferie og særlige feriedage) skal arbejdsgiver varsle mindst 1 måned før afholdelsen.