Log in på Mit HOD:

Ulykkesforsikring

Denne forsikring kan kun tegnes i forbindelse med Livsforsikringen.

Fritidsulykkesforsikring, voksen

Forsikringsophør

Dækningen ophører ved udmeldelse af HOD eller FAC, ved præmierestance, eller ved udgangen af den måned, hvori førnævnte personer fylder 70 år.

 

Fritidsulykkeforsikringen kan opsiges alene – altså uden at du opsiger Livsforsikringen.

Skadeanmeldelse

Elektronisk udfyldelse af anmeldelse:

 

Du skal indtaste nedenstående oplysninger i skemaet ved anmeldelse af en skade:

 

  • Hvem har tegnet forsikringen: HOD
  • Policenummer: 882-3.000.000.359

 

Klik her for at gå til anmeldelse af skade.

 

 

Ulykkesforsikring for børn

Ulykkesforsikring for børn indtil det fyldte 18 år.

 

Ulykkesforsikringen er tegnet via Tryg forsikring og kan kun tegnes hvis du (medlem) er omfattet af fritidsulykkeforsikringen.

 

Dækningsoversigt 

 

Tilmelding til fritidslykkesforsikring

Dette er en kollektiv forsikring som er tegnet via TRYG Forsikring, netop derfor kan du ved henvendelse til TRYG ikke få oplyst, om du er omfattet af ordningen eller ej.

Print