Log in på Mit HOD:

Tilmelding, præmie & udbetaling

Hvor meget udbetales og hvad skal jeg betale i præmie?

Livsforsikring, udbetaling

Ved 1/1 dækning
 • 816.000,- kr
Efter 62 år
 • 408.000,- kr
Ved 1/2 dækning
 • 408.000,- kr
Efter 62 år
 • kr. 204.000,- kr

Visse kritiske sygdomme, udbetaling

Ved 1/1 dækning
 • 100.000,- kr.
Efter 62 år
 • 100.000,- kr
Ved 1/2 dækning
 • 50.000,- kr.
Efter 62 år
 • 50.000,- kr.

Præmie på livsforsikringen. Beløb er pr. måned

Ved 1/1 dækning
 • 302,- kr.
Efter 62 år
 • 302,- kr.
Ved 1/2 dækning
 • 151,- kr.
Efter 62 år
 • 151,- kr.

Pr. 1. januar 2021

Præmie Fritidsulykkeforsikring. Pr. måned

Denne forsikring kan kun tegnes i forbindelse med Livsforsikringen og koster kr. 60,00 pr. person pr. måned.

 

Pr. 1. juli 2018

Præmie Ulykkesforsikring, barn. Pr. måned

Forsikringen koster kr. 30,00 kr. pr. barn. pr. måned.

 

Pr. 1. juli 2018

Præmie Sundhedsforsikringen. Pr. måned

 • Medlem inkl. børn indtil 24 år:
  220,- kr. pr. måned

 

 • Medforsikrede ægtefælle/samlever:
  220,-  kr. pr. måned

 

Forsikringen skal være tegnet inden det fyldte 60 år.

 

Pr. 1. januar 2021

Tilmelding til Livsforsikringen og-/eller ulykkesforsikring

Tilmeld dig til forsikringen

 

Skema vedr. helbredsoplysninger samt samtykkeerklæring modtages fra Forenede Gruppeliv

 

Ved tilmelding af ægtefælle skal medlemmets forsikringsoplysninger udfyldes.

 

Ved skift af forsikringsmodel

Klik på linket i toppen og udfyld ved afkrydsning, hvilken model der ønskes.

 

Tilmelding til Sundhedsforsikringen

Du tilmelder dig på Centralforeningen for Stampersonels (CS) hjemmeside.

Klik på linket i Download boxen nederst her på siden.

 

 

Print