Log in på Mit HOD:

Tilmelding, præmie & udbetaling

Hvor meget udbetales og hvad skal jeg betale i præmie?

Livsforsikring, udbetaling

Ved 1/1 dækning
 • 816.000,- kr
Efter 62 år
 • 408.000,- kr
Ved 1/2 dækning
 • 408.000,- kr
Efter 62 år
 • kr. 204.000,- kr

Visse kritiske sygdomme, udbetaling

Ved 1/1 dækning
 • 100.000,- kr.
Efter 62 år
 • 100.000,- kr
Ved 1/2 dækning
 • 50.000,- kr.
Efter 62 år
 • 50.000,- kr.

Præmie på livsforsikringen .Pr. måned

Ved 1/1 dækning
 • 242,- kr.
Efter 62 år
 • 242,- kr.
Ved 1/2 dækning
 • 121,- kr.
Efter 62 år
 • 121,- kr.

Pr. 1. januar 2020

Præmie Fritidsulykkeforsikring. Pr. måned

Denne forsikring kan kun tegnes i forbindelse med Livsforsikringen og koster kr. 60,00 pr. person pr. måned.

 

Pr. 1. juli 2018

Præmie Ulykkesforsikring, barn. Pr. måned

Forsikringen koster kr. 30,00 kr. pr. barn. pr. måned.

 

Pr. 1. juli 2018

Præmie Sundhedsforsikringen. Pr. måned

 • Pr. medlem er prisen: 214 kr. pr. måned – skal være tilmeldt inden 60 år.
 • Ægtefælle/samlever er prisen 214 kr. pr. måned – skal være tilmeldt inden 60 år.
 • Børn under 24 år er gratis.

 

 

Pr. 1. januar 2020

Tilmelding til Livsforsikringen og-/eller ulykkesforsikring

Tilmeld dig til forsikringen

 

Skema vedr. helbredsoplysninger samt samtykkeerklæring modtages fra Forenede Gruppeliv

 

Ved tilmelding af ægtefælle skal medlemmets forsikringsoplysninger udfyldes.

 

Ved skift af forsikringsmodel

Klik på linket i toppen og udfyld ved afkrydsning, hvilken model der ønskes.

 

Tilmelding til Sundhedsforsikringen

Du tilmelder dig på Centralforeningen for Stampersonels (CS) hjemmeside.

Klik på linket i Download boxen nederst her på siden.

 

 

Print