Log in på Mit HOD:

Livsforsikring

Anmeldelse af kritisk sygdom eller dødsfald kan gøres elektronisk (se nedenfor i Download boksen)

 

Forsikringsdækning

Du kan vælge mellem to modeller:

 

1/1 (Hel) dækning hvor der udbetales 816.000,- kr. inden det fyldte 62. år. Derefter nedskrives beløbet til 408.000,- kr. indtil det fyldte 70. år.

 

1/2 (Halv) dækning hvor der udbetales 408.000,- kr. inden det fyldte 62. år. Derefter nedskrives beløbet til 204.000,- kr. indtil det fyldte 70. år.

Medforsikrede

Du kan medforsikre din ægtefælle/samlever på samme betingelser som dig selv, men din ægtefælle/samlever kan ikke forsikres alene og kan ikke få en højere forsikringsdækning end dig.

 

For din medforsikret ægtefælle/samlever ophører forsikringen ved udgangen af den måned, hvor pågældende fylder 70 år eller samtidig med, at du udtræder af HOD eller ved udgangen af det kvartal, hvori ægteskab/samliv ophører.

Hvem udbetales forsikringen til

Udbetaling af forsikringssum ved død – hvem får pengene?

 

Forsikringssummen ved dødsfald udbetales til dine “nærmeste pårørende”, hvis du ikke har udfærdiget en erklæring (Særlig begunstigelse) til Forenede Gruppeliv om, at andre skal have pengene.

 

Dine nærmeste pårørende* er i rækkefølge:

 

  • Ægtefælle
  • Samlever, hvis I bor sammen på fælles bopæl, og venter, har eller har haft barn sammen, eller I har boet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet.
  • Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
  • Arvinger i henhold til testamente
  • Arvinger efter arveloven

 

Vi er blevet opmærksomme på, at ikke alle er med på rækkefølgen af nærmeste pårørende og at samlevere går forud for børn. Derfor gentages, at samlevere også er nærmeste pårørende.

 

*Forsikringsaftaleloven blev ændret med virkning fra 1. januar 2008, så samlevere er “nærmeste pårørende” for alle, der indtræder i en gruppelivsaftale efter 1. januar 2008. I din gruppelivsaftale er det fastsat, at samlevere er med i rækkefølgende af nærmeste pårørende, uanset hvornår du er indtrådt i gruppelivsaftalen

Særlig begunstigelse

Hvis du ikke ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til dine “nærmeste pårørende” i den nævnte rækkefølge, kan du bestemme, hvem der skal have pengene med en erklæring – “Særlig begunstigelse”.

 

Du kan eksempelvis bestemme, at pengene skal udbetales til dine børn forud for din samlever.

 

Gå til Forenede Gruppelivs hjemmeside og log på “Mit Gruppeliv” via Nem Id.
Du finder link længere ned på siden i Download boksen.

 

 

 

 

Visse kritiske sygdomme

Kritisk sygdomsdækning er indeholdt i Livsforsikringen med henholdsvis

 

  • kr. 100.000,00 når du har tegnet Livsforsikringen med heldækning 1/1.
  • kr. 50.000,00 når du har tegnet Livsforsikringen med halvdækning 1/2.

 

Dødfaldsdækningen løber indtil det 70. år.

 

De kr. 100.000,-/ kr. 50.000 ved visse kritiske sygdomme udbetales som hovedregel, så snart Forenede Gruppeliv har fået dokumentation for hospitalets diagnose. I enkelte tilfælde f.eks. i forbindelse med organtransplantationer, skal man være indstillet til operation. Der er ingen bånd på, hvorledes beløbet anvendes, og det er skattefrit ved udbetalingen. Diagnosen skal være stillet efter 31. oktober 1999 og inden man går ud af forsikringen.

 

Har man inden 1. november 1999 været ramt af en af de kritiske sygdomme, omfatter dækningen ikke den/de pågældende sygdomme. Eksempelvis udelukker en blodprop en senere dækning for de øvrige hjertekarsygdomme. Tilsvarende vil en type af kræft senere udelukke dækning af øvrige kræfttyper.

 

Betingelsen for at summen ved visse kritiske sygdomme ikke bliver modregnet ved en eventuel senere dødsfaldsdækning er, at der er gået mindst tre (3) måneder mellem stillet diagnose og dødsfaldet.

 

Klik på linket “Kritisk Sygdom” i Download boxen, for at se hvilke sygdomme/diagnoser som forsikringen dækker samt for at anmelde Kritisk sygdom via NemId.

Tilmelding til livsforsikring

Livsforsikringen er frivillig og ophører ved udgangen af den måned, hvor den forsikrede fylder 70 år.

 

Visse kritiske sygdomme er omfattet Livsforsikringen.

 

Kontakt Susanne Montes Eriksen på susanne@hod.dk eller +45 2889 1712 for flere oplysninger.

Print
Mit Gruppeliv
Forenede Gruppeliv (FG) giver dig mulighed for via dit NemID, at se og ændre begunstigede på din Livsforsikring, samt anmelde en kritisk sygdom
Klik på FORENEDE GRUPPELIV og log på Mit Gruppeliv.