Log in på Mit HOD:

Gruppelivsforsikring for tjenestemænd

Denne gruppelivsordning omfatter fra 1. april 1995 tjenestemænd i staten og folkekirken, tjenestemandslignende ansatte i staten og statstilskudsberettigede institutioner med tjenestemandspensionsrettigheder, herunder tjenestemandslignende ansatte civilarbejdere i forsvaret samt visse håndværkere i DSB, tjenestemænd ved privatbanerne.

 

Forsikringssum

Forsikringssummen udbetales ved gruppemedlemmets død, hvis dødsfaldet indtræffer inden udgangen af den måned, hvori pågældende fylder 70 år.

 

Summen udbetales til dine nærmeste pårørende med mindre andet er aftalt og udgør nedennævnte beløb.

 

  • Til og med det fyldte 70. år: Forsikringssum 370.000,- kr.
  • Til børn under 21 år udbetales 30.000,- kr. til hvert barn
  • Fyldt 70 år: Forsikringssum 0 kr.

 

 

Forsikringen ophører ved udgangen af den måned, hvori pågældende fratræder sin ansættelse eller senest ved udgangen af den måned, hvori den pågældende fylder 70 år.

 

 

Visse kritiske sygdomme:

  • Til og med det fyldte 70. år: Forsikringssum 100.000,- kr.
  • Børn før det fyldte 18 år, ved visse kritiske sygdomme  50.000,- kr.

 

Begunstigelse

 

Gå til Forenede Gruppelivs hjemmeside og log på “Mit Gruppeliv” via Nem Id.

Aftale nr. 85034

Du finder link til Forenede Gruppeliv  længere ned på siden i Download boksen.

Print