Log in på Mit HOD:

Arbejdsløshedsforsikring

Brug A-kassen

A-kassen er dit sikkerhedsnet. Ikke kun økonomisk, men i høj grad også når det handler om at finde nyt job – eller at skifte spor.

 

Akademikernes A-kasse er specialiseret inden for at rådgive højtuddannede, og medlemsskaren tæller da også alt lige fra det klassiske djøf-segment til læger, arkitekter, bibliotekarer og skibsinspektører – og altså f.eks. også officerer.

 

Det betyder, at man kan rådgive på et bredt arbejdsmarked for højtuddannede, hvilket er ideelt, hvis et medlem gerne vil skifte branche eller have et job, hvor den pågældende kan få sat nye kompetencer i spil.

 

For brancheskift kræver ofte kendskab til arbejdsmarkedet, brancheindsigt og ikke mindst vejledning m.h.t. regler. Det gælder også, hvis du vil være selvstændig.

 

Hvad koster det

Det koster ca. 400,00 kr. om måneden at være medlem, og beløbet er fradragsberettiget.

 

Fra 2011 blev der indført et loft over fradrag til fagforeningskontingent på 3.000 kr. Loftet gælder dog ikke kontingentudgifter til A-kasse eller bidrag til efterlønsordningen m.m.

 

Kun 85 kr. pr. måned går til Akademikernes A-kasse – resten betales direkte videre til staten. Dermed er Akademikernes A-kasse blandt de billigste a-kasser i Danmark.

Meld dig ind i god tid

Går du på officersskole, så meld dig ind, et år før du er færdig med studiet.

Så vil du kunne få dagpenge dagen efter endt uddannelse, hvis du da står uden job.

 

Som ledig får du ca. 17.000 kroner om måneden i dagpenge.

 

Derudover kan du frit deltage i workshops og temaarrangementer og benytte dig af målrettet og personlig rådgivning, der får dig ind på det spor, du vil hen ad.

Ofte stillede spørgsmål

» Hvis et HOD-medlem holder orlov/søger om tjenestefrihed for at søge andet arbejde, kan vedkommende få dagpenge efter en karantæne på tre uger.

 

» Ved helbredsbetinget afskedigelse er det en betingelse for at få dagpenge, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kræver, at A-kassen kan pege på et arbejdsmarked, hvor der er relevante og realistiske job at søge på trods af medlemmets helbredsproblemer. Hvis medlemmet f.eks. ikke kan påtage sig hårdt fysisk arbejde, men sagtens kan arbejde på et kontor, kan vedkommende stå til rådighed og således modtage dagpenge.

 

» Får et HOD-medlem løbende udbetalt en tjenestemandspension, medfører denne fradrag i dagpengene.

 

» Ved en årlig pensionsindtægt på ca. 180.000,00 kr. bortfalder retten til arbejdsløshedsdagpenge.

 

» Et HOD-medlem kan ikke få dagpenge, hvis vedkommende modtager rådighedsløn.

Print
AKA
HOD samarbejder med Akademikernes A-kasse om indsatsen for jobsøgende medlemmer af HOD. Vi anbefaler, at du kontakter Akademikernes A-kasse for medlemskab, hvis du ønsker en forsikring eller hvis du skulle havne mellem to job.

Læs mere om Akademikernes A-kasse på www.aka.dk
Download