Log in på Mit HOD:

Din PFA pension

Pension hos PFA - en løsning med mange fordele

HOD har indgået en attraktiv og konkurrencedygtig aftale med PFA.

 

Ordningen er obligatorisk og omfatter tjenestemænd, overenskomsansatte samt kadetter og ansatte i sekretariatet.

 

Læs om mere om pensionsordningen og dine valgmuligheder på pfa.dk/HOD eller tjek dine egne tal på mitpfa.dk

 

Overfør din opsparing til PFA, og få et bedre overblik

 

Det er ofte en fordel at samle dine pensionsopsparinger. Det giver et godt overblik, og du kan typisk spare penge ved at samle dine omkostninger til administration ét sted.

 

Velkomsttillæg

Hvis du flytter din opsparing til PFA, vil du få et velkomsttillæg på 1 % af den overførte opsparing.
Tilbuddet ophører den 30. juni 2018.

 

Velkomsttillægget omfatter både arbejdsgiverbetalte og private pensionsopsparinger.

 

Velkomsttillægget vil blive indsat på din pensionsopsparing, når din opsparing bliver overført til PFA.

Flytteomkostninger

PFA refunderer et eventuelt overførselsgebyr på op til 1.900,- kr. pr. opsparing, hvis du ønsker at flytte din opsparing fra andre pensionsselskaber eller banker til PFA. Tilbuddet ophører den 30. juni 2018.

 

Beløbene vil blive indsat på din opsparing, når din opsparing bliver overført til PFA.

Print
Kontakt PFA
HOD's hotline i PFA
T: +45 7080 7772